Swedish drivers license for sale online

550.00

110 km / h och 120 km / h är de största hastighetsgränserna för motorvägar. 120 km / h (75 mph) är endast inställd på de bästa, säkraste och raktaste motorvägarna, vanligtvis de nyaste, som mest finns i de södra delarna av Sverige på E4 och E6, totalt cirka 300 km av 1500 totalt motorväg km